Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Optimalisert drift av omløpsventiler
Ansvar:forfattere: Samuel Vingerhagen og Kjetil Arne Vaskinn, Sweco Norge AS
Forfatter:Vingerhagen, Samuel / Vaskinn, Kjetil Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:31 s. - kol. ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1637-0 / 1501-2832
Klassenummer:621.311:556.18
Serie:NVE Rapport ; 2017:83
Emneord:Omløpsventiler / Småkraft
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: NVE ønsket å få undersøkt om omløpsventiler blir driftet i henhold til
intensjonene. Fem småkraftverk i Trøndelag ble valgt ut i studien. Sweco Norge AS fikk i oppdrag å undersøke driften av omløpsventilene på lav, middels og høy vannføring. I tillegg skulle Sweco AS foreslå konkrete tiltak for å optimalisere driften av omløpsventilene. Resultatene fra arbeidet er presentert og diskutert i vedlagte utredning.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEhylle i bortsettingsarkivet556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_83.pdf