Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Erfaringer fra utarbeidelse av felthåndbok ved flom og skred : naturfareprosjektet : delprosjekt 7 flom- og skredsikring
Ansvar:forfattere: Margareta Viklund ... [et al.]
Forfatter:Viklund, Margareta
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:10 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1150-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.166+624.131.54.004.4
Serie:NVE Rapport ; 2015:98
Emneord:Flom / Håndbøker / Sikringstiltak / Skred
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Margareta Viklund, Knut Aune Hoseth, Heidi Bjordal og Lene Lundgren
Kristensen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra arbeidet med å lage en
felthåndbok til bruk ved oppfølging av flom- og skredhendelser. Rapporten beskriver prosessen med tillaging av boka sammen med en kort presentasjon av innholdet. Avslutningsvis beskriver rapporten hvordan felthåndboka bør brukes og forvaltes framover
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_98.pdf