Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 3. kvartal 2009
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Javier Ernesto Auris Chávez ... [et al.]
Forfatter:Chávez, Javier Ernesto Auris / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:vi, 80 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0703-3 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2009:15
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Javier Ernesto Auris Chávez, Hege Bøhler, Thomas Væringstad, Per
Tore Jensen Lund, Ingrid Magnussen, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Kjerstin Dahl
Viggen, Mats Øivind Willumsen og Kristian Rasmussen
Innhold:Sammendrag: I tredje kvartal 2009 var det norske kraftforbruket 23,4 TWh. Det er
en nedgang på 2,6 TWh, eller 10 prosent, fra i fjor. Kraftkrevende industri
forbrukte 6,3 TWh, og det er 2 TWh lavere enn i fjor. Kvartalet var for landet som
helhet noe varmere enn normalt og det kom mye nedbør. Det nyttbare tilsiget var
49,5 TWh, og det er 10,8 TWh mer enn normalt. Lav etterspørsel, redusert
eksportkapasitet og lav fyllingsgrad ved inngangen til kvartalet ga lav produksjon
– 27,5 TWh eller 10,9 prosent lavere enn i fjor. Mye vann ble derfor lagret i
magasinene og fyllingsgraden var 88,6 prosent ved utgangen av tredje kvartal.
Det er ett prosentpoeng over det normale. I Norden som helhet falt både
produksjon og forbruk, og endte på henholdsvis 74,2 og 75,5 TWh. Norge var i
tredje kvartal eneste land i Norden med nettoeksport.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2009/rapport2009_15.pdf