Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kraftmarkedsanalyse 2018 - 2030 : mer vindkraft bidrar til økt nordisk kraftoverskudd
Ansvar:redaktør: Gudmund Bartnes : forfattere: Gudmund Bartnes, Jonas Skaare Amundsen, Ingrid Bjørshol Holm
Forfatter:Bartnes, Gudmund / Amundsen, Jonas Skaare / Holm, Ingrid Bjørshol
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:ii, 42 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1753-7 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.001"2018/2030"(4)
Serie:NVE Rapport ; 2018:84
Emneord:Analyser / Energipolitikk / Kraftmarkeder / Kraftpriser
Geografiske emneord:Europa
Innhold:Sammendrag: Årets analyse viser at kraftprisen i Norge kan bli høyere mot 2030, på grunn av økte CO2-priser og nye overføringsforbindelser mellom Norge og Europa. NVE antar samtidig at Norges kraftoverskudd øker fra rundt 5 TWh i dag til 20 TWh i 2030, noe som bidrar til å dempe prisøkningen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_84.pdf