Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Horndøla : Hornindal kommune, Sogn og Fjordane (89.C20)
Ansvar:forfattere: Ann-Live Øye Leine
Forfatter:Leine, Ann-Live Øye
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[19] s. - kol. kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1197-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2016:7
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Horndøla / Hornindal kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: På oppdrag for Region Vest i NVE har Hydrologisk avdeling ved NVE,
utført flomberegninger for Horndøla i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane.
Middelflom og flommer med gjentaksintervall 50, 100 og 200 år er beregnet. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til forventede klimaendringer
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_07.pdf