Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Karakterisering av grunnvannsforekomster : eksempler fra kommunene Melhus, Øyer, Voss og Lier
Ansvar:redaktør: Sissel Tvedten
Forfatter:red.: Tvedten, Sissel
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:1 b. (flere pag.) - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0675-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.3(481-13)
Serie:NVE Rapport ; 2008:16
Emneord:Forvaltning / Grunnvann
Geografiske emneord:Lier kommune / Melhus kommune / Voss kommune / Øyer kommune
Innhold:Sammendrag: Målet med karakteriseringsarbeidet er å sikre en helhetlig beskyttelse
og bærekraftig bruk av grunnvannsressursene i tråd med
vannforvaltningsforskriften. NVE har initiert karakteriseringsarbeidet i Norge ved å
gi norske fageksperter i 2006-2007 oppdrag til å karakterisere
grunnvannsforekomster i fire utvalgte kommuner: Melhus (vannregion Trøndelag),
Øyer (vannregion Glomma), Voss (vannregion Vestlandet) og Lier (vannregion
Vest-Viken).
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_16.pdf