Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Detektering av kvikkleire ved hjelp av R-CPTU og elektrisk vingebor : resultater fra feltstudie : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:redaktør: Ingrid Havnen og Hanne Ottesen ; forfattere: Rolf Sandven, Alberto Montafia
Forfatter:Sandven, Rolf / Montafia, Alberto / Ottesen, Hanne / red.: Havnen, Ingrid
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:[192] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1153-5 / 1501-2832
Klassenummer:004.65:624.131.3(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:101
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir resultater fra felt- og laboratorieundersøkelser på to
utvalgte forsøksfelt i Trøndelag med hovedfokus på R-CPTU og elektrisk vingebor-og forslag til videre arbeider. Dette som en videreføring av NIFS-rapportene for påvisning av kvikkleire (nr. 46/2012 og 47/2014) som omhandler ulike sonderingsmetoder. Disse 3 rapportene danner sammen grunnlag for en sluttrapport med anbefalte metoder og prosedyrer for detektering av kvikkleire og sensitive leirer
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_101.pdf