Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Kåfjord og Skjervøy kommune
Ansvar:forfatter: Andrea Taurisano
Forfatter:Taurisano, Andrea
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:[325] s. - kol ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(484.4)
Serie:NVE Rapport ; 2018:45
Emneord:Flomskred / Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Kåfjord kommune / Skjervøy kommune
Note:Har bibliografi
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet et faresonekart for skred i bratt terreng for utvalgte områder i Kåfjord og Skjervøy kommuner, Troms fylke
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_45.pdf