Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Terminologi for naturfare : naturfareprosjektet : delprosjekt 1 naturskadestrategi
Ansvar:redaktør: Lene Lundgren Kristensen ; forfattere: Lene Lundgren Kristensen ... [et al.]
Forfatter:Kristensen, Lene Lundgren
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:28 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1141-2 / 1501-2832
Klassenummer:001.4:502.58
Serie:NVE Rapport ; 2015:90
Emneord:Begrepsdefinisjoner / Naturskader / Terminologi
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Odd Are Jensen, Graziella Devoli, Birgit Katrine Rustad, Aart Verhage, Margareta Viklund, Jan Otto Larsen og Lene Lundgren Kristensen
Har bibliografi
Rapport i NIFS-prosjektet
Innhold:Sammendrag: Rapporten oppsummerer arbeidet med å samle sammen og utvikle
definisjoner for ulike begreper innen naturfare, med særlig fokus på fagområdene flom og skred
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_90.pdf