Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nettselskapenes rolle i sluttbrukermarkedet : vurdering av ulike tiltak for et mer effektivt sluttbrukermarked
Ansvar:redaktør: Asle Tjeldflåt ; forfattere: Christian Giswold ... [et al.]
Forfatter:Tjeldflåt, Asle / Giswold, Christian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:86 s. - ill. (noen kol.), diagr., fig.
ISBN/ISSN:82-410-0538-5 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:339.13 / 351.824.11
Serie:NVE Rapport ; 2005:6
Emneord:Konkurransevilkår / Krafthandel / Kraftmarkeder / Markedsforhold / Nettselskaper / Samfunnsøkonomi / Sluttbrukere
Note:Forfattere: Christian Giswold, Lars Ove Fosse, Olav Kolbeinstveit, Kristin Kolseth,
Asle Tjeldflåt og Tore Magler Wiggen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten vurderer hvorvidt det norske sluttbrukermarkedet fungerer
effektivt, og setter spesielt fokus på nettselskapenes rolle i sluttbrukermarkedet.
NVE legger i rapporten frem anbefalinger av tiltak som er hensiktsmessige for å sikre
nettselskapenes uavhengighet og nøytralitet i markedet. De ulike tiltakene i
rapporten er vurdert ut fra hensynet til et samfunnsøkonomisk effektivt kraftmarked
med effektiv konkurranse og nøytrale nettselskap, og derigjennom hensynet til
sluttbrukerne
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_06.pdf