Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Evaluering av flomvarslingas modellverktøy
Ansvar:redaktør: Ingjerd Haddeland ; forfattere: Thomas Væringstad, Elin Langsholt og Thomas Skaugen
Forfatter:Væringstad, Thomas / Langsholt, Elin / red.: Haddeland, Ingjerd / Skaugen, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:28 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1034-7 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.01
Serie:NVE Rapport ; 2014:84
Emneord:Flomvarsling / Hydrologiske modeller
Geografiske emneord:Norge
Note:Publisert i 2015
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Resultater fra 98 nedbørfelt simulert med HBV, ODM og DDD
modellen er vurdert. DDD har noe bedre treff og færre falske alarmer enn HBV og ODM for alternativene der det ikke tillates en tidsforskyvning mellom observerte og simulerte flomtopper. Generelt scorer modellene bedre når man tillater en tidsforskjell i flomtoppen på et døgn, og i dette tilfellet er resultatene fra HBV litt bedre enn de to andre modellsystemene. Analysene indikerer også at det er rom for forbedringer når det gjelder modellenes evne til å treffe flomtoppene
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_84.pdf