Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 2. kvartal 2012
Ansvar:redaktør: Finn Erik Ljåstad Pettersen ; forfattarar: Anton Jayanand Eliston ... [et al.]
Forfatter:Eliston, Anton Jayanand / red.: Pettersen, Finn Erik Ljåstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:80 s. - ill. (noen kol.) diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0812-2 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2012:25
Emneord:Elektrisitetsforyning / Kraftforsyning / Pris- og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Anton Jayanand Eliston, Thomas Væringstad, Per Tore Jensen Lund, Ingrid Magnussen, Langseth Benedicte, Mats Øivind Willumsen, Kristian Rasmussen og Ingri Guren
Innhold:Sammendrag: Andre kvartal 2012 var kaldt, og snøsmeltinga tok seint til i fjellet, Totalt var tilsiget 47,0 TWh, 8,8 TWh mindre enn normalt. Ved utgangen av kvartalet var magasinfyllinga 68,4 prosent. Det er 1,8 prosenteiningar over det normale for årstida og 1,2 prosenteiningar høgare enn til same tiid i fjor. Noreg hadde eit kraftforbruk på 28,2 TWh i andre kvartal, som er 4,2 prosent høgare enn i same kvartal i fjor. Dei siste 12 månadene har forbruket vore 125,7 TWh, mot 128,7 TWh dei føregåande 12 månande. Kraftproduksjoen i noreg var 33,3 TWh i andre kvartal - ein auke på 26,1 prosent samanlikna med same kvartal i fjor. Dei siste 12 månadene har den norske produksjonen vore 145,8 TWh, mot 120,9 TWh dei føregåande 12 månadene. Produksjonsauken har samanheng med at det siste året har vore mykje våtare enn det føregåande. Dette har òg gjeve høg eksport til utlandet.. I andre kvartal hadde Noregein nettoeksport på 5,1 TWh elektrisk kraft, mot ein nettoimport på 0,6 TWh i andre kvartal i fjor. Den gode ressurssituasjonen gav eit lågt prisnivå i engrosmarknaden for kraft. I snitt for andre kvartal var den gennomsnittlege elspotorisen i Vest-, Sørvest- og Aust-Noreg 201, 202 og 203 kr/MWh. I Midt- og Nord-Noreg var snittprisen 218 og 213 kr/MWh.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_25.pdf