Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Reserver
  • Fjernlån
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:FoU-programmet "Vassdragsmiljø" : Årsrapport 1998
Ansvar:Gry Berg (red.)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:77 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0383-8 / 1501-2832
Klassenummer:719:627.1
Serie:NVE Rapport ; 1999:7
Emneord:Naturgrunnlag / Vassdragsforvaltning / Vassdragsmiljø
Geografiske emneord:Norge
Innhold:FoU-programmet "Vassdragsmiljø" startet opp i 1997, og dette er den andre årsrapporten for programmet. Programmet fungerer som et ledd i å bedre forvaltningskompetansen innenfor vassdragssektoren, og ikke minst når det gjelder miljøfaglige spørsmål. Rapporten gir et kort sammendrag av prosjekter det er mottatt årsrapporter/sluttrapporter fra.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVE556(05)
Vurdering: