Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 2. kvartal 2013
Ansvar:redaktør: Ellen Skaansar ; forfattarar: Erik Holmqvist ... [et al.]
Forfatter:Holmqvist, Erik / red.: Skaansar, Ellen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:52 s. - ill. (noen kol.) diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0926-6 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2013:58
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris- og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Erik Holmqvist, Nina Kjelstrup, Per Tore Jensen Lund, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Thomas Væringstad, og Martin Andreas Vik
Innhold:Sammendrag: I andre kvartal var tilsiget til dei norske vassmagasina 57,7 TWh, 1,5 TWh meir enn normalt og 10,6 TWh meir enn i andre kvartal 2012. Det kom 28,6 TWh nedbørenergi i andre kvartal, 11 TWh meir enn normalt. Fyllingsgraden i Noreg auka frå 31,7 prosent til 68,4 prosent, frå å vere 7,4 prosenteiningar under til 1,2
prosenteiningar over normalen ved utgangen av kvartalet. Kraftforbruket og kraftproduksjonen i Noreg var 28,9 TWh i andre kvartal. Samanlikna med fjoråret var forbruket 1,3 prosent høgare. Kraftproduksjonen var 14,1 prosent lågare enn i fjor.
Kraftutvekslinga til Noreg i balanse. I fjor vart nettoeksporten frå Noreg 5,1 TWh i andre kvartal. I snitt for kvartalet var kraftprisane i Noreg mellom 29,2 og 29,8 øre/kWh. Det er ein auke på mellom 36 og 48 prosent samanlika med 2012. Gjennom
kvartalet var kraftprisane høgast i starten av april då kraftsituasjonen var stram grunna låg fyllingsgrad, og kaldt vêr gav høgt forbruk og forsinka snøsmelting
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_58.pdf