Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2014 : beskrivelse av utførte anlegg
Ansvar:redaktør: Anne Haugum ; forfattere: Jomar Bergheim ... [et al.] ; kart: Julio Sepulveda Pereira
Forfatter:Bergheim, Jomar / red.: Haugum, Anne / illustr.: Pereira, Julio Sepulveda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:51 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1092-7 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4"2014"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:45
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Jomar Bergheim, Anders Bjordal, Ivar Fivelstad, Knut Aune Hoseth, Odd-Arne Haarseth, Bjarne Jevne, Mads Johnsen, Jan Langsethagen, Inge Lavoll, Tore Leirvik, Yngve Midtun, Are Mobæk, Stein Nordvi, Helge Leiv Nordvik, Marianne Myhre Odberg, Eirik Traae, Svein Arne Vågane og Grete Hedemann Aalstad
Innhold:Sammendrag: I 2014 brukte NVE om lag 260 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak langs vassdrag. 54 tiltak er omtalt i rapporten
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_45.pdf