Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Veslemannen høsten 2014 : overvåking og beredskap : naturfareprosjektet
Ansvar:forfattere: Lars Harald Blikra og Kari Øvrelid
Forfatter:Blikra, Lars Harald / Øvrelid, Kari
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:26 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1152-8 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54:351.78"2014"(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2015:100
Emneord:Beredskap / Fjellskred / Kartlegginger / Skredfare
Geografiske emneord:Mannen / Rauma kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Dette er en rapport som er utarbeidet innenfor NIFS samarbeidet. Den
gir en oppsummering og kort evaluering av håndteringen av hendelsen ved Mannen i forbindelse med at et mindre fjellparti viste store bevegelser høsten 2014
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_100.pdf