Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Estetiske hensyn ved valg av kraftledningsmaster
Ansvar:Eva Widenoja og Heidi Hemstad
Forfatter:Widenoja, Eva / Hemstad, Heidi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:64 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0327-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.315.66
Serie:NVE Rapport ; 1998:16
Emneord:Estetikk / Høyspentmaster / Kraftledningsmaster
Geografiske emneord:Norge
Innhold:I denne rapporten gis en vurdering av estetiske forhold ved en del kraftledningsmaster som benyttes på høyere spenningsnivåer. De enkelte elementer i masten analyseres, og master som kan erstatte hverandre sammenlignes. Vurderingene er gjort med bakgrunn i faget industridesign. Målet med rapporten er å bidra til en best mulig estetisk utforming ved anlegg av kraftledninger.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_16.pdf