Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) – forundersøkelse : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Inger-Lise Solberg ... [et al.]
Forfatter:Solberg, Inger-Lise
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:44 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0891-7 / 1501-2832
Klassenummer:004.65:624.131.3(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:23
Emneord:Databaser / Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler kvikkleire. Fra NGU er det bestilt en rapport med hensikt å undersøke muligheter for å etablere en nasjonal database for grunnundersøkelser. Rapporten har tittel «Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) – forundersøkelse». Rapporten beskriver behov for og nytteverdien av en nasjonal grunnundersøkelsesdatabase. Den inneholder en modellskisse for hvordan databasen kan bygges opp og forslag til databaseløsning og
nett-tjenester, teknisk modell og behovskartlegging
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_23.pdf