Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oppsummeringsrapport: endring i energilovforskriften : internkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3
Ansvar:redaktør: Anne Rogstad ; forfattere: Anne Rogstad, Even Vegard Dalen
Forfatter:Rogstad, Anne / Dalen, Even Vegard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:11 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1754-4 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2018:85
Emneord:Energianlegg / Energiloven / Internkontroll
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk

Innhold:Sammendrag: Dokumentet oppsummerer og kommenterer høringsuttalelsene som har
kommet inn til NVE
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_85.pdf