Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Leverandørutvikling av små vannkraftturbiner
Ansvar:redaktør: Jan Slapgård ; forfatter: Lars Bugge, Olav Isachsen
Forfatter:Bugge, Lars / Isachsen, Olav / red.: Slapgård, Jan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:27 s. - diagr.
ISBN/ISSN:82-410-0551-2 / 1501-2832
Klassenummer:339.14:621.224
Serie:NVE Rapport ; 2005:15
Emneord:Leverandører / Småkraftverk / Turbiner / Vannkraftverk
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Utredningen presenterer en undersøkelse hos et utvalg leverandører
av turbiner til små vannkraftverk. Formålet har vært å beskrive deres status og
utviklingsmuligheter i forhold til en forventet vekst i utbyggingstakten i årene som
kommer. Leverandørenes utvikling har betydning både for den kvalitet som de
installerte anleggene får og i hvilken grad det blir etablert ny og fremtidsrettet norsk
næringsvirksomhet. Undersøkelsen viser at det er et spekter av leverandører, fra de
store med et allsidig sortiment til små bedrifter med spesialisert kompetanse på små
turbiner. Mange av disse er i en tidlig utviklingsfase. Rapporten beskriver barrierer
og utviklingsmuligheter og noen forslag til tiltak fra myndighetenes side for å sikre
kvalitet i leveransene og konkurranse i bransjen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_15.pdf