Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flom og jordskred i Trøndelag mars 2012
Ansvar:forfattere: Thomas Væringstad og Graziella Devoli ; øvrige bidragsytere: Terje Bargel og Yngvild Solberg Kvalvik
Forfatter:Væringstad, Thomas / Devoli, Graziella / Kvalvik, Yngvild Solberg / medarb.: Bargel, Terje Harald
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) M
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:76 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0867-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166+624.131.54"2012"(481-191.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:79
Emneord:Flommer / Jordskred
Geografiske emneord:Trøndelag
Note:Publisert i 2013
Innhold:Sammendrag: Langvarig høy temperatur, intens nedbør og snøsmelting i Trøndelag og de østlige deler av Møre og Romsdal i mars 2012 forårsaket flom og mange jordskred
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05) M
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_79.pdf