Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Revegetering av steintipper i fjellet
Ansvar:redaktør: Haavard Østhagen ; forfattere: Knut Rydgren ... [et al.]
Forfatter:Rydgren, Knut / red.: Østhagen, Haavard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:22 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0776-7 / 1501-2832
Klassenummer:712.41:622.35(23)
Serie:NVE Rapport ; 2011:26
Emneord:Fjellområder / Revegetering / Steintipper / Vegetasjonsendringer
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten oppsummerer vi de viktigste resultatene fra
prosjektet “Steintipper i fjellet”. I prosjektet har vi i tidsrommet 2008–2010
undersøkt vegetasjonssammensetningen på 19 steintipper og omgivelsene til disse
tippene på Vestlandet. Vi har i tillegg benyttet oss av tidligere innsamlete data fra
1990-tallet for fem av disse steintippene. Vi har undersøkt hvilke faktorer som betyr
mest for å forklare forskjeller i vegetasjonen mellom steintipper og deres omgivelser.
Vi har også undersøkt hvor raskt vegetasjonen på steintippene endrer seg
(suksesjonshastigheten), og hvilken retning denne vegetasjonsendringen tar
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_26.pdf