Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oppsummeringsrapport : forslag til endringer i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter : endringer knyttet til måletoleranser ...
Ansvar:redaktør: Tale Helen Seldal ; forfattere: Erlend Sandnes, Tale Helen Seldal
Forfatter:Seldal, Tale Helen / Sandnes, Erlend
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:17 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1609-7 / 1501-2832
Klassenummer:504.06:658(481)(094.7) / 330.567:620.9(481)(094.7)
Serie:NVE Rapport ; 2017:56
Emneord:Energimerking / Forskrifter / Økodesign
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Undertittel: endringer knyttet til måletoleranser i økodesign- og energimerkeforordninger og ny forordning knyttet til miljøvennlig utforming av luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer : Oppsummering av høringsuttalelser og foreløpig forskriftstekst
Innhold:Sammendrag: NVE sendte i juni 2016 forslag til endringer i hhv. økodesign- og
energimerkeforskriften for produkter på høring. Det er ikke innkommet merknader. Alle EU-forordningene ble vedtatt 30.11.16 og er som følger: forordning 2016/2281 om krav til miljøvennlig utforming av luftbaserte sentralvarmeprodukter mm., samt forordningene 2016/2282 og 2017/254 om bruk av toleranser i verifikasjonsprosedyren på hhv. økodesign- og energimerkeområdet. NVE vil vedta endringsforskriftene så snart EU-forordningene er gjort til en del av EØS-avtalen
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_56.pdf