Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Balsfjord kommune
Ansvar:forfattere: Espen Eidsvåg og Øystein S. Lohne
Forfatter:Eidsvåg, Espen / Lohne, Øystein S.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[177] s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1209-9 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(484.4)
Serie:NVE Rapport ; 2016:19
Emneord:Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Steinskred / Steinsprang
Geografiske emneord:Balsfjord kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging skred i Balsfjord kommune, Troms fylke. I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i TEK10, som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg. Skredtypene snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred kartlegges
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_19.pdf