Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomsonekart delprosjekt Liknes : oppdatering av flomsonekart 3-2002
Ansvar:redaktør: Stefan Perzyna ; forfattere: Stefan Perzyna, Camilla Meidell Roald
Forfatter:Perzyna, Stefan / Roald, Camilla Meidell
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:36 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1986-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(482.4)
Serie:NVE Rapport ; 2020:5
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsoner / Terrengmodeller / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Kvina / Kvinesdal kommune / Litleåna
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsoner for en 20-, 200- og 1000-årsflom for Kvina og Litleåna ved Liknes. I tillegg er det vist en flomsone for en 200-årsflom i et
endret klima i år 2100. Grunnlaget for flomsonene er flomberegninger,
vannlinjeberegninger, elvebunnsdata og terrengmodell
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_05.pdf