Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Klimaendring og framtidige flommer i Norge
Ansvar:forfattere: Deborah Lawrence
Forfatter:Lawrence, Deborah
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:66 s. - ill. (noen kol.), kart, diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-1534-2 / 1501-2832
Klassenummer:551.583:556.166"313"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:81
Emneord:Flom / Fremtidsanalyser / Klimavariasjoner / Prognoser
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Dette er en ny utgave av NVE Report 2011:5
Innhold:Sammendrag: Et ensemble av regionale klimaframskrivninger fra EURO-CORDEX brukes sammen med HBV-modellen til å vurdere mulige effekter av klimaendringer på flommer i Norge for to framtidsperioder, 2031–2060 og 2071–2100. Flomfrekvensanalyse basert på simulerte vannføringsdata for 115 nedbørfelt gir sannsynlige endringer i middelflom, 200- og 1000-årsflom og i flomsesong. Regional veiledning for bruk av et ‘klimapåslag’ i forbindelse med klimatilpasningsarbeid er
også presentert med grunnlag i resultatene og nedbørfeltegenskaper
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_81.pdf