Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomavledning ved Mørkfoss/Solbergfoss (002.B)
Ansvar:saksbenhandler: Einar Beheim ... [et al.]
Forfatter:Beheim, Einar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:16 s.
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 1996:26
Emneord:Dimensjonering / Flom / Flomberegning / Mørkfoss / Solbergfoss
Geografiske emneord:Øyeren
Note:Forfattere: Einar Beheim, Bjørn Honningsvåg, Dan Lundquist, Gjermund Molle, Lars Evan Pettersson og Øystein Rafoss
Innhold:Sammendrag: Utløpet fra Øyeren er svært trangt. Selv etter tre omganger med utsprengninger ved Mørkfoss er det fortsatt stor oppstuving av vann i Øyeren under flom. Det medfører betydelige oversvømmelser i Lillestrøm og Fet. For å øke avledningskapasiteten ved Solbergfoss ble det etablert omløpstunneler forbi dammen. Tunnelene har en kapasitet på ca. 800 m3/s og skal kun benyttes i ekstreme flomsituasjoner. Lukene i flomtunnelene er i en teknisk stand som gjør det aktuelt å rehabilitere dem eller vurdere andre tilsvarende flomavledningsløsninger.
Utredningen omfatter en gjennomgang av ulike flomavledningsmuligheter og konsekvensene av disse. Basert på vurdering av sikkerhet, virkninger og økonomi vil utvalget foreslå innbygging av en ny flomluke i massivdammen og gjenstøping av flomtunnelene. Antatt kostnad er ca. 31 mill. kroner. Alternativt foreslås innbygging av to nye flomluker og gjenstøping av flomtunnelene. Antatt kostnad er ca. 48 mill. kroner. Som grunnlag for vurderingene er det utført beregning av dimensjonerende avløpsflom (Q1000) ved Solbergfoss til ca. 4600 m3/s.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
4.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_26.pdf