Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kompensasjon for ikke levert energi : forslag til regelverk
Ansvar:Ketil Grasto
Forfatter:Grasto, Ketil
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:47 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:621.3:658.8.03
Serie:NVE Rapport ; 1998:17
Emneord:Elektrisitetstariff / Energi / Ikke levert energi / Leveringskvalitet
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Med en regulering av nettvirksomheten basert på inntektsrammer er det en risiko for at konsesjonær reduserer kostnadene så mye at dette over tid resulterer i en for dårlig leveringskvalitet i forhold til hva som er optimalt fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. NVE foreslår derfor å innføre et regelverk som innebærer at sluttbrukere skal gis en økonomisk kompensasjon for manglende levering av elektrisk energi - kompensasjon for ikke levert energi. Det kan vises at en riktig fastsatt kompensasjonssats pr kWh ikke levert energi vil gi konsesjonær insentiver til å tilby samfunnsmessig optimal leveringskvalitet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_17.pdf