Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bioenergi i Norge
Ansvar:redaktør: Karen Nybakke, Olav Karstad Isachsen og Maria Sidelnikova ; forfatter: Anne Marit Melbye, Per Kristian Rørstad og Magnus Killingland
Forfatter:Melbye, Anne Marit / Rørstad, Per Kristian / Nybakke, Karen / Isachsen, Olav Karstad / Sidelnikova, Maria / Killingland, Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:[104] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0990-7 / 1501-2832
Klassenummer:620.95(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:41
Emneord:Bioenergi / Biologisk energi / Fornybare energikilder / Potensial
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten sammenfatter kostnader og det teoretiske og
realistiske ressurspotensialet for skogressurser, industrielt avfall, biomasse til biogass, samt biomasse fra andre råstoff. Det er i tillegg beskrevet mulig teknologiutvikling og læringsrater for bioenergiproduksjon. Rapporten presenterer også ulike markeder for bioenergi i Norge og omtaler bærekraft og miljøforhold. Avslutningsvis diskuteres det hvordan endringer i treforedlingsindustrien og effekten av markedsmekanismer kan påvirke tilbudet av bioenergi og bioenergiens rolle i energisystemet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_41.pdf