Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2004 : beskrivelse av utførte anlegg 2004 : økonomisk oversikt
Ansvar:redaktør: Tharan Fergus ; forfattere: Marit Fleischmann, medarbeidere ved regionkontorene
Forfatter:Fleischmann, Marit / red.: Fergus, Tharan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:103 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:82-410-0553-9 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2005:13
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: NVE forvalter de statlige midlene som hvert år bevilges over
statsbudsjettets kap. 1820, post 22 til sikrings- og miljøtiltak langs vassdrag. I 2004
ble det brukt ca. 80,4 mill. kr til slike tiltak. Årsrapporten inneholder en kort omtale av
anlegg som er utført eller var under utførelse i 2004, oversikt over budsjett og
forbruk på kap. 1820, post 22, og inntekter på kap. 4820, post 40 (distrikts-andelen
og tilskudd fra andre). Rapporten gir også oversikt over antall innkomne og
behandlede meldinger, planlagte tiltak og tiltak under planlegging.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_13.pdf