Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Evaluering av NVE sitt snøstasjonsnettverk
Ansvar:forfatter: Bjørg Lirhus Ree ... [et al.]
Forfatter:Ree, Bjørg Lirhus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0738-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.07:551.578.4.004(481) / 551.501.9:551.578.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2011:4
Emneord:Evaluering / Snøforhold / Snømålinger / Stasjonsnett / Vannekvivalenter
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Bjørg Lirhus Ree, Hilde Landrø, Elise Trondsen og Knut M. Møen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har målt snøens vannekvivalent med snøputer i vel førti år. Vårt
snøstasjonsnettverk har siden 1997 økt fra 6 til 25 stasjoner. Det var derfor høyst
nødvendig å gjøre en gjennomgang og kvalitetssikring av alle NVEs snødata. Denne
rapporten tar for seg snødata som måles kontinuerlig – snøens vannekvivalent og
snødyp. Hver enkelt stasjon og parametrene den måler er beskrevet og vurdert.
Det konkluderes i forhold til hvorvidt stasjonene bør videreføres eller ikke.
Stasjonenes tekniske løsninger er nøye beskrevet, både for NVEs standard
stasjoner og de to teststasjonene, Filefjell og Svarttjørnbekken. Det er lagt vekt
på å få fram hvilke problemer instrumentene har eller kan ha og det gis forslag til
løsninger av dem. Problemer knyttet til å måle vannekvivalent under norske
forhold, med de utfordringene som vinterregn og gjenfrysning gir, er også
gjennomgått. Alternativer til vannekvivalentsmåling med snøpute, som er den
tradisjonelle måten her til lands, presenteres. Noen av de alternative metodene
tester NVE ut, for de øvrige gis det bare beskrivelse og vår vurdering
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_04.pdf