Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sparbysund-Balnes flomverk (VV 1959, VV 5570, VV 8971) og Balnes pumpestasjon (VV 5570), Åsnes kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen...[et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:59 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1682-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:29
Emneord:Flomverk
Geografiske emneord:Åsnes kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Sparbysund- Balnes flomverk ved Flisa i Åsnes kommune. Verket består av to deler som beskytter et område på 9,1 km2 og 351 bygg, inkludert barneskole, menighetshus, og ca. 100 boliger. Det er generelt mye vegetasjon langs flomverket, og utglidning enkelte steder som bør repareres.

Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_29.pdf