Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sammenligning av modelleringsverktøy for norske snøskred : naturfareprosjektet : delprosjekt 7 skred og flomsikring
Ansvar:forfattere: Gunne Håland ... [et al.]
Forfatter:Håland, Gunne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:[57] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1159-7 / 1501-2832
Klassenummer:551.578.4:351.78(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:107
Emneord:Beredskapsplanlegging / Laviner / Modellering / Sikringstiltak / Snøskred
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Gunne Håland, Knut Inge Orset, Martine H. Frekhaug og Harald Norem
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten omhandler en statistisk behandling av 15 modellerte
snøskred der utløpsdistanse, maksimal skredhastighet, og friksjonsforhold i utløpsområdet er vurdert og sammenlignet med observerte skred i Norge. Det er antatt at de fleste skredene har returperiode på 100 – 300 år. Målet med prosjektet er å se på hvilke(n) modell(er) som er best egnet for modellering av norske snøskred. Det har blitt anvendt både numeriske/dynamiske modeller og empiriske modeller i dette prosjektet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_107.pdf