Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Automatiserte infiltrasjonsmålinger i tettsteder : sammendrag av målinger gjennomført av NVE i Oslo og Bergen 2020
Ansvar:redaktør: Rune Bratlie ; forfattere: Péter Borsányi ... [et al.]
Forfatter:Borsányi, Péter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:55 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2183-1 / 1501-2832
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 2022:5
Emneord:Dobbeltring / Infiltrasjon / Infiltrometer / KS / Måling / Tettsted
Stikkord:Har bibliografi
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Péter Borsányi, Rune Bratlie, Knut Møen, Thomas Skaugen, Ina Cecilie Storteig
og Kristina Tvedalen
Innhold:Sammendrag: NVE utførte infiltrasjonsmålinger for å finne typiske verdier for mettet
hydraulisk ledningsevne (KS) ved seks bylokasjoner i Oslo og Bergen 2020. Det ble benyttet et dobbeltringet infiltrometer (DRI) med fullautomatisert påfylling og nivåmåling i ytre og indre ring. Det ble innsamlet over 37 000 målinger fordelt på ca. 80 til 6000 målinger i hvert målepunkt. KS ble deretter forsøkt funnet ved ulike metoder for kurvetilpasning. Det er målt verdier i området 0.01 - 0.19 mm/s, med opptil 36 % måleavvik i samme felt. Korrekt fastsettelse av KS krever dermed mange målinger. Avviket mellom beregningsmetodene variert noe, men ga nær like resultater i flertallet av feltene. Ett område (felt 4, punkt 25) skiller seg fra resten med meget høye måleverdier. Det er generelt vanskelig å konkludere KS entydig i tilfeller hvor det kun er benyttet ett målepunkt. Resultatene vurderes som brukbare, og vil kunne danne grunnlag for videre arbeid
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_05.pdf