Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avbrotsstatistikk 2012
Ansvar:redaktør: Hege Sveaas Fadum ; forfattere: Hege Sveaas Fadum ... [et al.]
Forfatter:Fadum, Hege Sveaas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:x, 89 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0936-5 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.31.004.64"2012"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:70
Emneord:Avbrudd / Kraftdistribusjon / Kraftforsyning / Kraftoverføring / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Håkon Duus, Håvard Hartviksen, Camilla Aabakken, Hege Sveaas Fadum
Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Formålet med denne publikasjonen er å gi oversiktstall for
avbruddsforholdene for hele landet, samt på fylkes-, nettselkaps- og
sluttbrukergruppenivå
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_70.pdf