Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flomberegning for Storelva : Stryn kommune, Sogn og Fjordane (087.5A0)
Ansvar:forfatter: Ann-Live Øye Leine
Forfatter:Leine, Ann-Live Øye
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:17 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1604-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2017:51
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Storelva / Stryn kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er beregnet middelflom og flommer med gjentaksintervall 50, 100
og 200 år for Storelva. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til ventede klimaendringer
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_51.pdf