Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Internasjonal pilotstudie i Suldalsvassdraget : overvåking i lys av EUs rammedirektiv for vann og gjennomgang av europeisk veileder
Ansvar:Marit Astrup
Forfatter:Astrup, Marit
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:59 s. - kart (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0522-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.535.04(481) / 341.171:35.072.6(204.481)
Serie:NVE Rapport ; 2004:13
Emneord:EUs vanndirektiv / Vassdragsinformasjon / Vassdragsovervåking / Vassdragstilsyn
Geografiske emneord:Suldalsvassdraget
Note:Har bibliografi
Rapporten diskuterer overvåking med utgangspunkt i føringer gitt av EUs
rammedirektiv for vann, og prosjektet er en del av det internasjonael pilotstudiet
Pilot River Basin (PRB)
Sammendrag: I denne rapporten er overvåking i Suldalsvassdraget diskutert i lys av
kriteriene som er gitt i EUs rammedirektiv for vann. Behovet for overvåking av
overflatevann og grunnvann er kartlagt på bakgrunn av den foreløpige
karakteriseringen som er gjengitt i korthet. Videre er eksisterende overvåking i
vassdraget, og til dels i nærliggende områder, sammenstilt. Eksisterende overvåking
er drøftet i forhold til type overvåking (langsiktig overvåking, tiltaksorientert
overvåking og problemkartlegging). Rapporten gir også en oversikt over hvilke
aktører som overvåker vannressursen på nasjonalt nivå, og nasjonale
overvåkingsprogram og databaser. Tilslutt er det gjort noen betraktninger rundt et
framtidig stasjonsnett, og utfordringer knyttet til etableringen av dette. Som vedlegg
følger innspill til EU-kommisjonen for testing av overvåkingsveilederen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_13.pdf