Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Beregning av naturlig avløp i Suldalsvassdraget for perioden 1968-75NVEs utgivelser556.16(482.2)"1968/75" A
Andersen, Jan H. / - Oslo : NVE, 1977. [NVEs utgivelser]. - 6 s.+ vedl.(ca 40 bl.) - Språk: Norsk (bokmål)
Andersen, Jan H.1977
AddCart En vurdering av flomforholdene i vassdragene Röldal-Suldal og Ulla-Förre 556.166.001.5(481.51) V
Vassdragsdirektoratet, Hydrologisk avdeling / - Oslo : Vassdragsdirektoratet, 1976. - 16 s.+ vedlegg - Språk: Norsk (bokmål)
Vassdragsdirektoratet, Hydrologisk avdeling1976
AddCart Internasjonal pilotstudie i Suldalsvassdraget : overvåking i lys av EUs rammedirektiv for vann og gjennomgang av europeisk veilederNVEs utgivelser556(05)
Astrup, Marit / - Oslo : NVE, 2004. [NVEs utgivelser]. - 59 s. (NVE Rapport : 2004:13) - Språk: Norsk (bokmål), Engelsk
Astrup, Marit2004
AddCart Suldalslågen : Miljørapport 574.5:06.055.5 S
Statkraft, 1999-. - 12 bind (Suldalslågen. Miljørapport) - Språk: Norsk (bokmål)
 1999-
AddCart Suldalslågen : Miljørapport nr. 25 : Vannkvaliteten i Suldalsvassdraget med vekt på aluminium. Årsrapport for 2002 574.5:06.055.5 S
Statkraft, 2004. - 1 b. (flere pag.) (Suldalslågen. Miljørapport : nr. 25) - Språk: Norsk (bokmål)
 2004
AddCart Suldalslågen : laks og kraft : hopparen i Suldalslågen (Salmo salar) 574.5:06.055.5 Ka
Kaasa, Halvard / - [Bærum] : Statkraft Grøner, 2000. - 126 s. - Språk: Norsk (nynorsk)
Kaasa, Halvard2000