Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Seljord og Vinje kommunar
Ansvar:forfatter: Kalle Kronholm
Forfatter:Kronholm, Kalle
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:154 s. + vedlegg - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1702-5 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(482.5)
Serie:NVE Rapport ; 2018:49
Emneord:Flaumskred / Jordskred / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Seljord kommune / Vinje kommune
Note:Har bibliografi
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeida faresonekart for skred i bratt terreng for utvalte område i Seljord og Vinje kommunar, Telemark fylke
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_49.pdf