Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Faresonekartlegging skred i bratt terreng – Flakstad kommune
Ansvar:redaktør: Jaran Wasrud ; forfatter: Odd-Arne Mikkelsen, Martine Sagen Slåtten og Jaran Wasrud
Forfatter:Wasrud, Jaran / Mikkelsen, Odd-Arne / Slåtten, Martine Sagen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:[190] s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2076-6 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(484.3)
Serie:NVE Rapport ; 2020:40
Emneord:Kartlegging / Skredfare
Geografiske emneord:Flakstad kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet faresonekart for skred i bratt terreng for ni utvalgte områder i Flakstad kommune
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_40.pdf