Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kraftproduksjon i Norden til 2040 : analyse og framskrivning av
Ansvar:redaktør: Ann Myhrer Østenby ; forfatter: Carl Andreas Veie ... [et al.]
Forfatter:Veie, Carl Andreas / red.: Østenby, Ann Myhrer
Materialtype:Bok
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:31 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1941-8 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.001"2019/2040"(48)
Serie:NVE Rapport ; 2019:43
Emneord:Kraftmarkedsanalyse / Kraftproduksjon
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Carl Andreas Veie, Maria Sidelnikova, Seming Skau, Valentin Johannes
Koestler, Nikolai Yde Aksnes, Jarand Hole, Fredrik Arnesen og Christine Birkeland
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Våre analyser gir en total kraftproduksjon i Norden i 2019 på omtrent 420 TWh. Dette anslår vi at øker til i overkant av 510 TWh i 2040. Mesteparten av den nye produksjonen kommer fra vindkraft, men vannkraft vil fortsatt være den dominerende produksjonsteknologien i 2040, slik den er i dag. Etter vannkraft er det kjernekraft som gir det største bidraget til kraftproduksjonen i Norden i dag, med opp mot 80 TWh årlig produksjon. I 2040 ventes vindkraftproduksjonen å bidra med vesentlig mer produksjon enn kjernekraften
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
3.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_43.pdf