Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Evaluering av Nordnorsk Skredovervåking (NNSO)
Ansvar:redaktør: Karin Bergbjørn ; forfattere: Karin Bergbjørn og Jeanette Gundersen
Forfatter:Bergbjørn, Karin / Gundersen, Jeanette
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:31 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-2140-4 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:16
Emneord:Beredskap / Skredbane / Skredbanevarsling / Skredfare / Snøskred
Note:Med bidrag fra Rune Verpe Engeset, Knut Hoseth, Odd-Arne Mikkelsen, Karsten Müller og Markus Landrø
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Evalueringen av Nordnorsk Skredovervåking viser at skredbanevarsling gir et viktig beslutningsgrunnlag for iverksettelse av risikoreduserende tiltak. NNSO har vært operativt siden 1997. Evalueringen peker på flere punkt som bør følges opp.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_16.pdf