Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fritak for leveringsplikt : prinsipper og prosedyrer
Ansvar:Knut Hofstad og Tormod Eggan
Forfatter:Hofstad, Knut / Eggan, Tormod
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:15 s.
ISBN/ISSN:82-410-0371-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:338.46
Serie:NVE Rapport ; 1999:3
Emneord:Leveringsplikt / Nettselskaper / Saksbehandling
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Netteiere som har områdekonsesjon gitt av NVE, har ansvar for å forsyne det geografiske området som konsesjonen gjelder for med elektrisk energi. De har i henhold til energiloven leveringsplikt til alle kundene i området. Under særskilte forhold, for eksempel når et nærmere avgrenset område ikke lenger har fastboende, kan netteierne søke om å bli fritatt for denne plikten. Rapporten omtaler saksbehandlingen, lovverk og hensyn som legges til grunn når søknad om fritak tas til behandling. Konsekvensene for kunder som blir berørt av et leveringsfritak blir også omtalt.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1999/rapport1999_03.pdf