Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oppsummeringsdokument: ny forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Erik Normann Drevdal ; forfatter: Kirsti Hind Fagerlund og Erik Normann Drevdal
Forfatter:Drevdal, Erik Normann / Fagerlund, Kirsti Hind
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:29 s.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:330.567:620.9(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2013:45
Emneord:Energimerking / Forskrifter
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Forslag til Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriftenfor produkter) ble sendt på høring den 19. oktober 2012. Høringsfristen ble satt til 17. desember 2012. NVE har mottatt seks høringsuttalelser. Vi vil benytte anledningen til å takke for bidrag til utforming av forskriften. For å synliggjøre hvilke endringer som gjøres på bakgrunn av høringsrunden, har NVE i dette dokumentet oppsummert og kommentert de innkomne uttalelsene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_45.pdf