Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Vågsøy kommune
Ansvar:forfattere: Roger Sørstø Andersen, Espen Eidsvåg
Forfatter:Andersen, Roger Sørstø / Eidsvåg, Espen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:[170] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1589-2 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2017:36
Emneord:Flomskred / Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Vågsøy kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging skred i Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane fylke. Arbeidet er utført av Sweco Norge AS. I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i TEKlO, som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg. Skredtypene snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred kartlegges.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_36.pdf