Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Utprøving av Hec-Ras til analyse av sedimenttransport i Gudbrandsdalslågen
Ansvar:redaktør: Per Ludvig Bjerke ; forfatter: Per Ludvig Bjerke, Truls Erik Bønsnes, Byman Hamududu
Forfatter:Bjerke, Per Ludvig / Bønsnes, Truls Erik / Hamududu, Byman
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:[27] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1888-6 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.051/.053(282.248.34)
Serie:NVE Rapport ; 2019:25
Emneord:Erosjon / Sedimentasjon / Sedimenttransport
Geografiske emneord:Gudbrandsdalslågen / Oppland
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utført simuleringer av sedimenttransport i Lågen. De bygger delvis på arbeidet i prosjektet Regionplan Lågen. Arbeidet er en pilotstudie for å
teste ut funksjoner ved Hec-Ras. Resultatene viser at det er i parti med stor hastighet det er mest effektivt å sette inn tiltak for å redusere vannstanden. De viser at vannstanden i Losna har stor påvirkning på vannstanden og på erosjonsfaren oppover elva. Modellen trenger mye info om massene som krever mye feltarbeid og gjør slike utprøvinger ressurskrevende. Arbeidet bør utvides til å omfatte lengre tidsserier og inkludere sideelver
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_25.pdf