Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer : endringer vedrørende NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader, mer-/mindreinntekt, m.m. : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Silje Cathrine Syvertsen ; forfatter: Silje Cathrine Syvertsen ... [et al.]
Forfatter:Syvertsen, Silje Cathrine
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:37 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0858-0 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2012:70
Emneord:Forskrifter / Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Forfattere: John Guttorm Cock, Ole-Petter Kordahl, Mi Lagergren, Tore Langset, Siri Hau Steinnes, Silje Cathrine Syvertsen og Kjersti Vøllestad
Har bibliografi
Dokumentet foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: I høringsforslaget fra juni 2012 (NVE-høringsdokument 1/2012) foreslås det justeringer i kontrollforskriften som skal legge til rette for at nødvendige investeringer i nettet blir gjennomført, stimulere til økt FoU-aktivitet i nettselskapene og bidra til at nettselskapene ikke akkumulerer mer- eller mindreinntekt over tid. Det gis et kort sammendrag av hovedinnspillene i høringen under. I tillegg ble det foreslått justeringer i forskriftsteksten vedrørende KILE-ordningen og rapportering av tap og gevinst ved avgang av anleggsmidler, som ikke representerer materielle endringer for nettselskapene. Det foreligger ingen høringsuttalelser til disse forslagene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_70.pdf