Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flom og skred i Troms juli 2012
Ansvar:forfattere: Graziella Devoli ... [et al.]
Forfatter:Devoli, Graziella
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:37 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0892-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.166+624.131.5(484.4)
Serie:NVE Rapport ; 2013:24
Emneord:Flom / Nedbør / Skred / Vannføringer
Geografiske emneord:Troms
Note:Forfattere: Graziella Devoli, Inger Karin Engen, Knut A. Hoseth og Lars-Evan Pettersson
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: 14. og 15. juli 2012 ble Sør-Troms og nordlige deler av Nordland
rammet av en stor flom. Kraftig nedbør førte til raskt økende vannføringer i flere vassdrag i området, med store skader til følge. Intens nedbør kombinert med snøsmelting forårsaket også mange flomskred og jordskred
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_24.pdf