Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Prioritering av stasjonsnett
Ansvar:redaktør: Arne Tollan
Forfatter:red.: Tollan, Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:46 s. - kol. kart
Klassenummer:556.07/.08(481)
Serie:NVE Rapport ; 2004:9
Emneord:Hydrologi - Måleteknikk / Hydrologiske data / Hydrologiske metoder
Geografiske emneord:Norge
Note:Måleteknisk utvikling, sannsynligheten for klimaendringer og nye rammebetingelser
for norsk vannforvaltning har motivert en gjennomgang av landets hydrologiske
stasjonsnett, 2002-2004. Rapporten gjennomgår behovet for målinger av vann-
temperatur og is, sedimenttransport, snø og bre, og markvann og grunnvann,
samt satellittfjernmåling. Den foreslår en satsing i 2004-2006 på ca. 3,6 millioner
kroner for oppgradering og nyetableringer.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_09.pdf