Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Samkjøring av vær- og vannføringsdøgnet i hydrologiske modeller : en test med bruk av ulike døgninndelinger
Ansvar:forfatter: Elin Langsholt
Forfatter:Langsholt, Elin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:31 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1728-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 2018:71
Emneord:Godhetskriterier / Hydrologiske modeller / Nedbørsdata / Temperaturdata / Vannføringsdata
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi

Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer en test der HBV-modellen kjøres med fire ulike
kombinasjoner av døgninndelinger av datasettene for vær- og vannføringsdata, og et utvalg kvalitetskriterier sammenliknes. Testen konkluderer med en anbefaling om å bruke samkjørt døgninndeling for datasettene i den videre utviklingen av flomvarslingas modellsystem. Studien er gjort innenfor det interne FoU-prosjektet 80103, Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_71.pdf